మేలుకో ప్రభూ!!

------------------

ఏడూకొండలవాడు,ఆపద మొక్కులవాడు,

అఖిలాండకొటీబ్రహండ నాయకుడు,

అతని ఆర్జన భారతదేశంలొ రికార్డు!

ప్రపంచంలొ వెటికన్ కు పోటిదారు!!

పెళ్ళీ కోసం కుబేరునితో కాసులబేరంచెసినవాడు !!

భక్తజనరక్షకుదు !అందుకే 'క్షణం' దర్శనానికిబోలెడు ముడుపులను చెల్లింపచే సుకునేవాడు!!!

భక్తుల నిలువుదోపిడీలేకాదు, వజ్రకిరీటాలు,వజ్రహారాలు కుఆడా కానుకలె !!

అందుకే మూడొందల డాలర్ల లెక్కదొర్లిపొయినా వుల్లిక్కి పడలెదు !!!

తన సామ్రాజ్యంలొ కోదండరాముని ఆలయంలోపూజారే ఆభరణాలు తాకట్టు పెడితే

కన్నులు మూసుకొని చల్లగానే వున్నాడు !!

పూజారి కష్టాలకు ఆవిధంగా సహాయ పడెనా!!లేక అతని పాపాలకు పరాకాష్ట కావించెనా !!

వున్న నగలు యెక్కువై , తనికీలు కరువై

కొనేటి రాయడు కలికాలంలొకర్పూర నామం వెనుక కనులు మూసి నిదురించెనా!!

చెవుల ఆ భరణాలు, అవినితి, అక్రమాలను వినిపించకుండా చేసెనా !!

అమ్మవారి వియోగంతొ ఆదమరిచెనా?

భక్తుల రక్షించే ఆపదమొక్కులవాడా

కొట్ల విలువ చెసె నే ఆ భరణాలనేకాదు

వేల యెకరాల నీ భూమి కబ్జాలను పరికరించు

నల్లధనానికి నీ హుండి పచ్హదారి కానివ్వద్దు

అధర్మం పెరిగిపొతూంది , ధర్మాన్ని రక్షించేకాలంఆసన్నమైంది

మేలుకో ప్రభూ!!
Rachana- lakshmi raghava 3-99, appagari street,kurabalakota-517350chitoor dist-AP

0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template