నిర్మాల్యం లో అమూల్యం


2 comments:

కొత్త పాళీ said...

చాలా బావుంది.
ఒక సూచన - మీ రచనలని ఇలా బొమ్మలుగా కాకుండా, యూనికోడ్ తెలుగు (అనగా బ్లాగులో నేరుగా టైపుచేసినట్టు) పెడితే చదివేవారికి ఎక్కువ ఉపయోగంగా ఉంటుంది.

lakshmi raghava said...

మీకు నచ్హినందుకు సంతోషం.బ్లాగులో టైపు చెయ్యడానికి టైము ఎక్కువ తీసుకుంటుందని,నేను రాసినవి publish అయినట్టు నలుగురికి తెలుస్తుందని scan చేసి వెస్తున్నానండీ మీసలహా పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. థాంక్ యూ .
lakshmi raghva

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template