సందర్సకుల మీటర్!!

అబ్బ ఇన్ని రోజులకు సందర్సకుల మీటర్ పెట్టుకున్నా నొచ్ !!!!!!!!!!!!

3 comments:

జయ said...

మీ మీటర్ బాగుందండి. స్పీడ్ పెంచేయండి మరి.

చిన్ని ఆశ said...

హ హ్హా!
"చీమా చీమా నువ్వెందుకేడుస్తున్నావమ్మా అంటే నన్ను మనిషి కు(కొ)ట్టి నా ఆహారం లాక్కున్నాడు..." అనే కాలంలో కూడా ఇంకా అలనాటి "పాపా...పాపా ఎందుకేడుస్తున్నావ్..." అనే కథనే చెప్పుకుంటూ ఉన్నామండీ ఇంకా మనం....
బాగా రాశారు.

Lakshmi Raghava said...

థాంక్స్ అంది చిన్ని ఆశ గారూ

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template