కథాజగత్ లో నా కథ

కథా జగత్ లో నాకథ ప్రచురించబడింది. చదివి మీ అభిప్రాయం తెలియజేయగలరు..

మానవత్వం..

6 comments:

voleti said...

చాలా బావుంది కధ.. ఇంకా రాస్తూ వుండండి

గీత_యశస్వి said...

mee katha chaala baagundi.

Lakshmi Raghava said...

thank u geeta gaaru voleti garu
ఒక కామెంట్ ఎంతో వుచ్చాహన్నిస్తుంది.
లక్ష్మీ రాఘవ

మాలా కుమార్ said...

కథ చాలా బాగుందండి . అభినందనలు .

Lasya Peddada said...

chala bagundandi...

Lakshmi Raghava said...

mala garu ,lasyagaru.
thank you so much

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template