సుజన రంజనిలో {ఏప్రిల్} నా కథ

సుజన రంజనిలో నా కథ పబ్లిష్ అయ్యింది ఏప్రిల్ సంచికలో ....ఇదిగో లింకు ..చదివి అభిప్రాయం చెప్పండి.

2 comments:

Lasya Ramakrishna said...

చదివానండి. చాలా బాగా వ్రాశారు.

Lakshmi Raghava said...

laasya ramakrishnagaru,
ఒక చిన్న ప్రశంస అరవైదాటిన నన్ను ఎంతో వుచ్చాహ పరుస్తుంది..ధన్యవాదాలు
లక్ష్మీ రాఘవ

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template