జీవితం లో పరుగు


                      జీవితం లో పరుగు
జీవితమే ఒక పరుగు !!!!!!!!!!!
చిన్నప్పుడు ఏడిస్తే అమ్మ పరుగు ,
ఆ పై రొజూ స్కూలుకు పరుగు ,
స్కూలు నుండి ఇంటికి వస్తే ట్యూషన్ కు పరుగు,
అందంగా కనిపించాలని హెయిర్ కట్టింగ్ కు  పరుగు ,
ఇంకా బాగా కనపడాలని బ్యూటీ పార్లర్ కి పరుగు
ఇంత అంద మా  అని అబ్బాయిలు అమ్మాయిల వెంట పరుగు ,
ఇంటర్ లో చేరితే చదువుల వెంట పరుగు ,
ఇంజనీరో , డాక్టరో కావాలని కోచింగుల వెంట పరుగు ,
ఆపై కౌన్సలింగులో కాలేజీల వెంట పరుగు ,
బాగా చదవాలని తలిదండ్రుల మాటల పరుగు ,
వయసు వికసించి ఆకర్షణలు ఎక్కువై ప్రేమవెంట పరుగు
ఎలాగో చదువులు ముగిసి ఉద్యోగం కొసం పరుగు ,
ఉద్యోగం లో ఎదగాలని నేర్పరితనానికై పరుగు ,
నాలుగు జీతాలు తీసుకోగానే పెళ్లి చూపులకై పరుగు
పిల్ల నచ్చితే పెళ్లి కోసమై పరుగు ,
సహజీవనంలో హృదయనందపు పరుగు ,
మరో రెండేళ్ళ లో చిన్నారి జననం కొసం పరుగు ,
బోసినవ్వుల ఆస్వాదనలో ఆనందపు పరుగు ,
తరువాత స్కూలు అడ్మిషన్ కొసం పరుగు ,
ఆపై స్కూలు ఫీజుల డబ్బులకోసం పరుగు ,
స్కూలు పూర్తి చెయ్యబోయే కూతురి   భవిష్యత్తు కై ఆలోచనల పరుగు
పై చదువులు అయ్యాక , ఉద్యోగా అన్వేషణ లో పరుగు ,
ఆ పై అల్లుడి వేటలో పరుగు
పెళ్లి అయ్యాక  వాళ్లి ద్దరు  అమెరికా ఉద్యగాలకై పరుగు ,
మనమల ముచ్చట్లు చూడలేకపోయమే అన్నీ బాధ పరుగు .
పదవీవిరమణ తో విశ్రాంత జీవనం కొసం పరుగు ..
పిల్లల కోసం అమెరికా వెళ్ళాలా అన్న ఆవేదన పరుగు ,
అందరు కలసి వుండలేకపోయామే అన్న యోచనతో పరుగు
దేశాన్ని వదలి పోవడం ఇష్టం లేక ,ఆద్యాత్మికతలో స్వాంతన  పొందాలని పరుగు,
ప్రశాంతత విలువ తెలిసేసరికి చావు కై పరుగు ,
మృత్యువుతో ఆగిన పరుగు !!!!!!!!!!!!!!!!!

3 comments:

Padmarpita said...

ఆగేవరకు పరుగో పరుగు....

చిన్ని ఆశ said...

పరుగులెట్టించారు నిజంగానే చదువుతుంటే....అయ్యో చివరికి పరుగు అలానేనా ఆపేది?

Lakshmi Raghava said...

parugu అని రాసానేకాని పరుగు ఎప్పుడు ఆగుతుందా అని ఎదురుచూస్తున్నా...
thank you padmarpita & chinni aasha
lakshmi raghva

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template