జీవితం లో పరుగు


    జీవితం లో పరుగు
జీవితమే ఒక పరుగు !!!!!!!!!!!
చిన్నప్పుడు ఏడిస్తే అమ్మ పరుగు ,
ఆ పై రొజూ స్కూలుకు పరుగు ,
స్కూలు నుండి ఇంటికి వస్తే ట్యూషన్ కు పరుగు,
అందంగా కనిపించాలని హెయిర్ కట్టింగ్ కు  పరుగు ,
ఇంకా బాగా కనపడాలని బ్యూటీ పార్లర్ కి పరుగు
ఇంత అంద మా  అని అబ్బాయిలు అమ్మాయిల వెంట పరుగు ,
ఇంటర్ లో చేరితే చదువుల వెంట పరుగు ,
ఇంజనీరో , డాక్టరో కావాలని కోచింగుల వెంట పరుగు ,
ఆపై కౌన్సలింగులో కాలేజీల వెంట పరుగు ,
బాగా చదవాలని తలిదండ్రుల మాటల పరుగు ,
వయసు వికసించి ఆకర్షణలు ఎక్కువై ప్రేమవెంట పరుగు
ఎలాగో చదువులు ముగిసి ఉద్యోగం కొసం పరుగు ,
ఉద్యోగం లో ఎదగాలని నేర్పరితనానికై పరుగు ,
నాలుగు జీతాలు తీసుకోగానే పెళ్లి చూపులకై పరుగు
పిల్ల నచ్చితే పెళ్లి కోసమై పరుగు ,
సహజీవనంలో హృదయనందపు పరుగు ,
మరో రెండేళ్ళ లో చిన్నారి జననం కొసం పరుగు ,
బోసినవ్వుల ఆస్వాదనలో ఆనందపు పరుగు ,
తరువాత స్కూలు అడ్మిషన్ కొసం పరుగు ,
ఆపై స్కూలు ఫీజుల డబ్బులకోసం పరుగు ,
స్కూలు పూర్తి చెయ్యబోయే కూతురి   భవిష్యత్తు కై ఆలోచనల పరుగు
పై చదువులు అయ్యాక , ఉద్యోగా అన్వేషణ లో పరుగు ,
ఆ పై అల్లుడి వేటలో పరుగు
పెళ్లి అయ్యాక  వాళ్లి ద్దరు  అమెరికా ఉద్యగాలకై పరుగు ,
మనమల ముచ్చట్లు చూడలేకపోయమే అన్నీ బాధ పరుగు .
పదవీవిరమణ తో విశ్రాంత జీవనం కొసం పరుగు ..
పిల్లల కోసం అమెరికా వెళ్ళాలా అన్న ఆవేదన పరుగు ,
అందరు కలసి వుండలేకపోయామే అన్న యోచనతో పరుగు
దేశాన్ని వదలి పోవడం ఇష్టం లేక ,ఆద్యాత్మికతలో స్వాంతన  పొందాలని పరుగు,
ప్రశాంతత విలువ తెలిసేసరికి చావు కై పరుగు ,
మృత్యువుతో ఆగిన పరుగు !!!!!!!!!!!!!!!!!

2 comments:

సాయి said...

చాలా చాలా బాగుంది... అండీ..
మెత్తం మీద జీవితం అంతా పరుగులమయం అనీ దానికి అంతం మరణం అని భలే చెప్పారు..
ధ్యాంక్యూ..

Lakshmi Raghava said...

థాంక్ యు సాయి...బహుశా బాగా తెలిసి అనుభావిన్చాకే ఇదే అంతం అని రాసానేమో
లక్ష్మీ రాఘవ

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template