విహంగ జాల పత్రికలో నా కవిత-మహిళ అవసరం

http://vihanga.com/?p=7425


మహిళ అవసరం
భార్యా భర్తల క్షణికావేశం లో 
కలవబడిన ఏక కణరూపం,
అతిత్వరగా రూపుదిద్దుకుంటున్న తరుణంలో
స్కానింగు ల నాశ్రయించి,
అక్రమాలకు ఆజ్యం పోసి ,
అసంపూర్ణ ఆడబిడ్డను తెగ కొస్తే
పాపం వూరక పోదు ఎన్నడూ !
ప్రేమికుల క్షణికా నందం  లో  ఏర్పడే
అక్రమ సంతాన్నాన్ని క్రమీకరించ ధైర్యం లేక ,
ముళ్ళ పొదల్లో నేట్టివేయబడ్డ
తిరస్కర భాదిత ఆడబిడ్డ ,
అవరోధాల్ని దాటుకుని అడుగులు వేసే స్థితి లో ,
అత్యవసరంగా చక చకా ఎదిగేయ్యాలనీ ,
రాజధాని నడిబొడ్డున  అత్యాచారం పాలైన
నిర్భయ లా కాక ,
అపర కాళి లా కదం తొక్కాలని
తన శక్తిని బహిర్గతం చేస్తూ
పురుశాదిక్య ప్రపంచానికి.
అమ్మదనాన్నే దూరం చెయ్యాలని .
అమ్మకణం కోసం వెంపర్లాడితే తెలుస్తుంది
మానవాళికి మహిళా ఎంత అవసరమో !!!!!!!


రచన – లక్ష్మి రాఘవ [ Dr. K.V. Lakshmi ]

0 comments:

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template