అమ్మా, నీ చావూ ఒక ఆదర్శమే! ,

 అమ్మా, నీ చావూ ఒక ఆదర్శమే!


తొమ్మిది మంది సంతానానికి కారణమై,
తొంబై ఏళ్ళ వయసులో మూడు సామాన్లతో
పిల్లలందరి ఇళ్ళూ పిల్లిలా తిరుగుతూ,
తన జబ్బులు వెలికి రాకుండా,
ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా,
తనపని తానూ చేసుకుంటూ,
 మెట్టిన ఇల్లు చేరాలన్న చివరి కోరికతో అక్కడ చేరి,
హటాత్తుగా ఒక రోజు కింద పడి కాలు విరిగి,
రెండో రోజు ఆపరేషనై,
మూడో రోజు ‘పడకమీద జీవితమా’ అని నిరసిస్తూ,
ముక్కులో ట్యూబులు పీకేసి,
వూపిరి భారమై జీవితానికి స్వస్తి చెప్పిన
అమ్మా ! నీ చావూ ఒక ఆదర్శమే!

జూలై 4th 2014 న మమ్మల్ని వీడి వెళ్ళిన మా అమ్మ గారు స్వర్నమ్మ ను తలుచుకుంటూ .....


 అమ్మణ్ణి [లక్ష్మి రాఘవ]                                            ,

4 comments:

shyam said...

సంవత్సరాన్ని సరిచేయండి.

శ్యామ్

Anonymous said...

Very sorry for your loss. please check the year. not 2015.

Lakshmi Raghava said...

Shyam garu, Anonymous garu...savarana telipinanduku dhanyavadaalu.

anitha said...

Sorry

Telugu Lyrics

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template