విహంగ జాలపత్రికలో నా వ్యాసం

http://vihanga.com/?p=4772

రిటైరు అయ్యాక ఇలాటివి ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తున్నాయి ....విహంగ వారు ఆదరించారు  ఇలా 

2 comments:

Narayanaswamy S. said...

చాలా బావుందండి.

Lakshmi Raghava said...

thank you narayanaswamy garu..
sorry aalasyam ayyindi

Copyright © 2009 - బామ్మ గారి మాట - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template